Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověký Egypt

Stát se rozkládal v Arabské a Libyjské poušti, největší osídlení bylo u řeky Nil, která se každoročně rozvodňovala a její deltovité ústí přinášelo každoročně záplavy a úrodné bahno, a tak od června do září ( 2 a 3x do roka byla sklizeň). Posléze Egypťané byli nuceni vybudovat odvodňovací a zavlažovací zařízení. Na svých polích pěstovali obilí, ovoce, zeleninu.

Vznik státu

Na konci 4. tis.př.n.l. vznikl Horní Egypt a Dolní Egypt

Na počátku 3. tis. př.n.l. – došlo ke sjednocení obou říší, sjednotitelem byl Meni, hlavní město – Mennofer – řecky Menfis

            Společnost

Obyvatelstvo se dělilo na privilegované:

a)      farao – vlastník celé země, pán veškerého obyvatelstva, uctíván jako bůh ( symbol sokol, bůh Hor)

b)      kněží – ( chrám centrem kultury, vzdělanosti, tato vrstva byla oporou panovníka)

c)      vojenští hodnostáři – měli chránit farao, potlačovali vnitřní i vnější nepřátele

d)      úředníci – správci nomů – krajů, správci stanovovali daně, dohlíželi na zavlažovací práce – ( výběrčí daní, písaři – zaznamenávali písemnosti panovníka – tito úředníci museli absolvovat náročné studium

neprivilegované vrstvy:

a)      svobodní – rolníci, řemeslníci

b)      nesvobodní – otroci – v počátečních dějinách pracovali jako sluhové v domácnostech, později pracovali na nejtěžších pracích

 

Dějiny

Stará říše

3. – 6. dynastie 3100 př.n.l. – sjednocení Egypta za panovníka Meniho

3. – 5. dynastie – rozkvět

6. dynastie  – úpadek

 

Stavitelé pyramid

3. dynastie – v této době byla vystavěna nejstarší stupňovitá pyramida Džoserova ( u Sakkáry)

                        stavitelem pyramidy byl Imhotep

4. dynastie – vznikly nejznámější pyramidy v Gíze:
Chufev ( řecky Cheops) – nejvyšší pyramida 147,5m – připojena sfinga (50 m délka, 20 m výška). Sfinga měla hlavu krále Chefréna

Rachev ( řecky Chefreén)

Menkauré ( řecky Mykerínos)

 

Průměrná tíha kvádru byla 5 – 6 tun.

Ve staré říši měl každý kraj svého boha – 2000 bohů. Nejvyšší bůh byl Rea, bůh podsvětí – Usíre, otcem bohů – Ptah, nejváženější bůh – Osiris – syn Hor – představoval faraona, manželka boha Osirise bohyně Isis

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>