Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doučování  19.11. 2007

 

Prcv.

Přišl- na besedu se sp-sovatel-. Oblékl- si košil- a kalhot-. Zjišťoval- mu hladinu cukru v krv-. U –právkárny obuv- stál- zástup- lidí. Tác- s cukrov-m přinášel- žákyně na připravené stol-. Mezi dobrým- přátel- došlo k neshodě. Na v-stavě mě zaujal- dva obraz-. Liborov- nezůstal- v pytl- žádné školní potřeb-.

 Obrazek

Urči slovní druhy:

 1. Najdi podstatné jméno:
 2. Najdi sloveso:
 3. Nalezni přídavné jméno:
 4. Napiš zájmeno:

Zklamaní kluci se pomalu loudali domů. Romana je dlouho sledovala podezíravým pohledem. Všichni budeme svačit společně za pět minut. Maminka udiveně zavrtěla hlavou. Anička pobíhala netrpělivě po bytě. Na výletě povzbuzoval rodiče i dědu k rychlejšímu pochodu.

 

Podtrhneme vlnovkou základ přísudku

 1. Petr mi přál šťastnou cestu.
 2. Na zemi ležel obal od sušenky.
 3. Děti hrály na dveře domu fotbal.
 4. Hledal tě tu nějaký člověk.
 5. Lucie a Alžběta nezaplatily zálohu na školní výlet.
 6. Vyprávěli jsme o Vánocích.
 7. Louka je posetá květinami.

Obrazek

 

Shoda podmětu s přísudkem

Koně klusal- parkem. Lidičky se podivoval- tomu, co se stalo. Rodiče se zlobil- na děti za to, co provedl-. Sněhuláci stál- jeden vedle druhého. Zástup- lidí protestoval- proti nesm-slnému vraždění. Chlapci jel- na kolech mírovou jízdu. Bylo chladno a ruce je zábl-.

 

Odchylky ve skloňování podstatných jmen – Slova v závorkách změňte do náležitých tvarů?

 

 1. Zajíc stříhal ( dlouhé ucho).2. Hrnec měl uražena obě ( ucha). 3. Síť s ( velká oka) . 4. Rozdělával jsem to ( vlastní ruka). Dítě mávalo na babičku ( baculatá ručička). Třetí den po operaci stál na ( své noze). Stůl s ( rozviklaná noha). Netrpělivě poskakoval po ( dvě nohy). Hodinky s několika ( malá ručička).

 

 

Větná melodie  - doplňte znaménka

Z talíře to vonělo velmi podivně

Ale to už jsme se v našem příběhu octli v bytě Henriho Simpsona

Chutná ti, příteli

Neuvěřitelné

Ale výživné

 

Obsah každého souvětí vyjádřete větou jednoduchou

 1. Vyslechli i vránu, která hlasitě krákorala.
 2. Král navádí orly, aby hubili myši.
 3. Musíme ji odvolat, než bude večer.
 4. Je nutné, abychom okamžitě rozhodli.
 5. Srnec nemohl přijít, protože onemocněl.

 

Zhodnocení cíle: Musíme neustále opakovat, abychom se zdokonali.

Sebehodnocení:

 1. Jak jsem se dnes snažil?
 2. Opravdu nemohu víc věnovat své přípravě?
 3. Proč bych nemohl?
 4. Hlásil jsem se?
 5. Uměl jsem?
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>