Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověká Indie

Kde?

Země se rozprostírá na Indickém poloostrově. Pohoří Himaláj jej odděluje od zbytku Asie.  V současné době se zde rozkládají tyto státy ( Indie, Pákistán, Bangladéš).   Řeky jsou Indus, Ganga, Brammaputra.

Historie Indie

a)      městské státy – v povodí řeky Indu – obrázkové písmo

b)      jednotný stát

c)      vpád Hunů

Kdy?

Říše vznikla v druhé polovině 3.tisíciletí v oblasti řeky Indu. Právě v této oblasti se vyskytla nejvyspělejší civilizace. Oblast se nazývá Pandžáb ( pětiříčí).

 

Čím se živili?

Půda umožňovala pěstovat obilí, rýži, luštěny, sezam a bavlnu – důležitou surovinu pro výrobu látek. Chovali dobytek, ochočili dokonce i slony. Řemeslníci se věnovali hlavně hrnčířství, tesařství a práci s kovy.

 

Kdo se zde usadil?

Původ obyvatel není znám. Víme jen, že jsou vynikajícími staviteli. Dokázali přesně rozmístnit ulice, aby byly do pravého úhlu. Veškeré stavby byly přesně stavěny, dále v ulicích byla kanalizace ( lidé ve svých domech měli koupelny a záchody). Domy v Indii byly vícepatrové. Stavěli citadely ( pevnosti – chrámy, bazény, sýpky). Měli své  obrázkové písmo, které nebylo rozluštěno, a proto můžete se stát historiky a rozluštit je.

 

Historie Indie

 

Ve 2.pol. 3.tisíciletí vznikaly v povodí řeky městské státy.

1500 př.n.l. byl vytvořen jednotný stát, jehož centrem bylo povodí řeky Gangy.

Nejvýznamnějším králem byl Ašóka

-         stoupencem budhismu

-         odmítal násilí a války

-         zakládal nemocnice, kláštery

-         nechal hloubit studny na cestách pro poutníky

-         nabádal lidi, aby byli laskaví a mírumilovní

 

6.stol. zanikla říše. Důvodem byla dlouhotrvající krize. Pravděpodobně se historikové domnívají, že území bylo ovládnuto Huny.

 

 

Jaká byla společnost?

Rozvrstvení obyvatelstva:

Vytvořili se 4 kasty ( varny) – vrstvy obyvatel

a)      brahmáni – kněží

b)      kšatriové – šlechta – skupina lidí, z kterých byli vybíráni panovníci a členové jeho družiny

c)      vaišjové – svobodní řemeslníci, obchodníci, řemeslníci

d)      šúdrové – porobené obyvatelstvo

 

Čemu tito lidé věřili?

Víra byla velmi důležitá, neboť zde vznikly světově uznávaná náboženství.

a)      kult přírodních sil ( bůh ohně, země, větru, měsíce…)

b)      brahmanismus – víra v mnoho bohů, hlavní bůh – Brahma .

Náboženství je založeno na převtělování duší. Pokud člověk dobře žije, pak se stane v dalším životě něčím zajímavým. Nevede-li dobrý život, stane se něčím odporným.

c)      Hinduismus – uctívání mnoha bohů, věří v reinkarnaci – převtělování – to znamená, že duše se znovu vrátí na svět v jiném těle. Hlavní bůh je Šiva.

d)      buddhismus – učení o převtělování duší

Základem je sebezdokonalování. Je nutno se odprostit od pozemských radostí a strastí a dosáhnout rozplynutí duše po smrti ( můžeme vidět, že i pohádky něco podobného řeší – Malá mořská víla). Lidé se snaží nalézt klid duše a po smrti stav blaženosti – „nirvány“ – vysvobození z procesu převtělování. Náboženství je založeno na snášenlivosti. Budha vyslovil 4 vznešené pravdy a vrcholem jejich života je posmrtný život v úplné blaženosti. Jeho život je velice zajímavý. Nechal si říkat „Probuzený“.

Jaký zanechali odkaz?

Ø      Vytvořili číslice, které v 8.st. n.l. do Evropy rozšířili Arabové.Jako první počítali s nulou.

Ø      Objevili, že se Země otáčí kolem své osy a že zatmění Měsíce vzniká jeho zastíněním Zemí.

Ø      Literatura: védy: vědění – byly sebrány do 4 sbírek a odráží rané období Arjů  - spisy jsou nestarší literární památky

 

 

Zajímavosti:

Pravlast Romů

Své kořeny mají v Indii Rómové. Svědčí o tom, především jejich jazyk – romština. Rómové obývali severozápad Indie v povodí řeky Indu. Věnovali se kovářství, košíkářství, zpracování kůží a dřeva a artistickým produkcím.

Profese byly u Romů dědičné – stejné řemeslo jako otec musel vykonávat i jeho syn. O jejich výrobky byl zájem, a proto se museli neustále stěhovat z místa na místo (kočovat).

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>