Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis – šestý ročník – doba laténská

Cíl: Doba laténská

Struktura:

a)      opakování

b)      shrnutí a fixace všech informací

c)      motivace

d)      nová látka

e)      shrnutí

f)        zápis

g)      zhodnocení cíle

h)      sebehodnocení

Opakování:

1.      Jak dělíme dobu železnou?

2.      Kdy se objevilo železo ve střední Evropě?

3.      Proč došlo k zavedení železných předmětů?

4.      Jak se využívaly vozy v době halštatské?

5.      Co je dokladem vzniku vládnoucí vrstvy v době halštatské?

Když nebylo co jíst, tak Karel IV. povolal do Čech brambory.

Doba ledová byla v zimě.

Film vynalezli bratři Lumíkové.

Gottwald byl parašutista.

Homéra neznáte ani od vidění?

Jan Hus si bral za vzor anglického filosofa jménem John Vikev.

Jan Žižka byl český zemák.

Jan Sladký Kozina vedl skupinu Kozáků.

Když Lenin umřel, vycpali ho a vybírali vstupné od turistů, co se na něj chodili dívat.

Když nebylo co jíst, tak Karel IV. povolal do Čech brambory.

Když nemám pacičku, aspoň budu vládnout světu. Vilém II.

Králové mysleli jen na svou korunu. Při korunovaci byli mazáni olejem, aby nehnili.

Řecká bohyně spravedlnosti má zavázané oči, aby nevážila špatně.

Řeckou bohyní krásy byla Hermafrodita.

Říkám-li v roce osmnáctém, znamená to, jak si jistě každý domyslí, že se to stalo v roce tisícím devítistém osmnáctém. Říkám v roce osmnáctém místo v roce tisícím devítistém osmnáctém, abych zbytečně neztratil tolik času.

Spisy ministra Jana Husa.

Zeus byl nejvyšší bůh, protože měl největší plnovous.

Známý řecký filozof byl Fusakles.

Vraťte se, studente! Jsem znechucen vaším vztahem k dějinám.

Ve středověku byla tak úzké silnice, že se dvě auta mohla jen taktak minout.

Už staří Římané říkali: "Koho bohové nenáviděli, udělali ho učitelem."

Ulixes se dostal do Tróje převlečený za koně.

V pozadí obrazu vidíme pračlověka, který se vzrušuje s kyjem v ruce

 

Doba laténská

Znamenala významný hospodářský a kulturní rozkvět našeho území - Vyvrcholením našeho pravěku.

Keltové

Byli prvními obyvateli našeho území ( zvaní Galové).Pravlast Keltů byla ohraničená na jihu Alpami, na severu středoněmeckou vrchovinou, na západě Francií a na východě částí našeho území.

5.st. – 4.st. př.n.l. mizí bohatá naleziště a objevují se naopak naleziště chudá na šperky a další nástroje. Keltové jsou charakterizováni jako velcí lidé, s modrýma očima, světlými vlasy a jemnou pletí, lid bojovný, odvážný, milující dobrodružství, zábavu a hodování.

Zemědělství

Hlavní pokrok v zemědělství přineslo hromadné rozšíření železné radlice ( rádlo s železnou radlicí zpracovávalo půdu snadněji), srpy, kosy, motyčky, rýče.

Obilí se neroztíralo na kamenných drtidlech, ale mlelo pomocí rotačních dvoudílných mlýnků.

Vařili oblíbené pivo. Zde vznikly počátky středoevropského ovocnářství, vinařství, chov dobytka.

Rozšiřoval se chov kura domácího, husy.

Železářství

Keltové tavili železnou rudu v hliněných pecích pomocí dřevěného uhlí ( 1400°C)

Vznikla houbovitá železitá hmota, několikrát ji museli žhavit a zbavovat strusky. Vytvářeli hlavní kovářské techniky.

Obrázek: v době laténské znázorňuje zemědělství ( kamenný rotační mlýnek na obolí, železné nářadí, pec k vypalování keramiky).

Řemesla

Výroba a zpracování bronzových nástrojů byla na vysoké úrovni, byly zhotovovány honosné náramky, nákrčníky, nánožníky), četné spony, oblíbené spínadla oděvu.

Zlatnictví

Většina zlata byla českého původu ( Modlešovice na Strakonicku).

Hrnčířství

Používali rotační hrnčířský kruh a specializované pece. Nádoby měly soudkovité, hrncovité tvary.

Sklo začali vytvářet ( korále, perly, náramky i ze švartny – z hmoty podobné černému uhlí).

Ražba mincí

Keltové zavedli platidla, mince. Zprvu napodobovali římské, ale později vytvářeli vlastní mince zlaté.

Shrnutí:

  1. Kdo to byli Keltové?
  2. Co víte o železářství?
  3. Jaké významné novinky napomohly pokroku v zemědělství?
  4. Proč si myslíme, že železářství Keltů bylo vyspělé?

 

Zhodnocení cíle:

Úkolem dějin je poučit žáky o minulosti. Měli bychom znát své kořeny. Vědět odkud jsme přišli a kam chceme jít.

 

Sebehodnocení:

  1. Jak jsem pracoval v týmu?
  2. Jak jsem se podílel na výuce?
  3. Pochopil jsem probíranou látku?

Obrazová příloha 

TECHNOLOGIE STAVBY OBRANNÉHO VALU (na sucho ložené kameny, dřevěné kůly a palisáda)

BÝČÍ SKÁLA

Obrazek

BRNO - MALOMĚŘICE

Obrazek

PTENÍ

Obrazek

 

Medovina

Obrazek

Obrazek

Vykopávky

Obrazek

 

 

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>