Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis – 6.r. – Železo, knížata a bojovníci. Keltové a doba železná

Cíl: doba železná ( starší – halštatská, mladší – laténská)

Struktura:

a)      aktuality

b)      referáty – artefakty

c)      výklad

d)      počítač – kronika lidstva

e)      zápis

f)        shrnutí

Aktuality si připraví žáci sami na každou vyučovací hodinu. Pokusí se vybrat něco, co by se hodilo k tématu, který probíráme.

Referáty si připraví  po dohodě s vyučujícím.

 Obrazek

U Prahy byly objeveny kostry staré pět tisíc let

Výklad

Železo v dějinách sehrálo významnou úlohu. Lidé se naučili získávat železo pocházející z meteoritů. Rudy se těžily ve střední Evropě.

Doba halštatská dostala své jméno podle rakouského Hallstatu, dnes malebného městěčka v Alpách.

Železo

Naleziště železa byla hojněji rozvrstvena než v předešlé době. V českých zemích se postupně naučili vyrábět železné předměty ze železné rudy při vysoké teplotě v tavicí peci.Vznikl nový obor – hutnictví. Vyráběli pevné, pružné, ostré výrobky z kamene i železa.

Vytvářeli nástroje: nože, dláta, srpy, kosy

                Zbraně:  meče, hroty, kopí, šipky,

Vozy

Mezi nová řemesla přibylo kolářství. Dovednost ohýbání dřeva byla významnou technickou novinkou. Kola byla lehká, tvořená paprsky a loukotěmi. Pozůstatky vozů byly v bohatě vyzdobených hrobech. Hroby byly důkazy bohatství zemřelých vládců a bojovníků.

Význam chovu koní – dochovaly se uzdy, udidla, postranice, ostruhy, sedla, třmeny

Jha byla často bohatě zdobena bronzovými cvočky.

Obchod – obchodovalo se - se sklem, jantarem, zlatem, bronzem i vínem

Přepychové zboží směřovalo do prostředí bohaté vrstvy náčelníků.

Halštatská knížata – důkazem jsou honosně vybavené hroby ( Hradeníně na Kolínsku byly v obdélné jámě o rozměrech 2,5 / 3,5 m objeveny pozůstatky vozu.

Vládnoucí vrstvy sídlily v opevněných hradištích, která byla zřejmě i náboženskými centry ( Závist u Prahy).

Skytové

Kočovné kmeny Skytů se objevily v černomořské oblasti na počátku 6. století př.n.l. Podnikaly ničivé nájezdy na Moravu.

Býčí skála

Nejzáhadnější archeologický objev na našem území. Písemná a kresebná dokumentace. Byly zde nalezeny pozůstatky lidí a zvířat, kamenný oltář, useknuté paže s bronzovými náramky a zlatými prsteny.

 

Shrnutí:

 1. Jak dělíme dobu železnou?
 2. Vysvětlete, proč došlo k zavedení železných nástrojů?
 3. Co bylo předmětem dálkového obchodu?
 4. Co je dokladem vzniku vládnoucí vrstvy knížat v halštatském období?

37 s. obrázek – Vlastnictví vozu svědčilo o významu a bohatství jeho majitele – halštatského knížete. Bronzové a železné součásti vozu. Dřevěné jho pobité kůží a bronzovými cvočky

38 s. obrázek – Ničivé nájezdy kočovných Skytů ohrožovaly v době halštatské i obyvatele Moravy

39 s. obrázek – Jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, Vpravo nejznámější předmět z nálezu v Býčí skále – bronzová soška býčka, dovezená k nám zřejmě zdaleka

 

Perličky z dějepisu:

 • Hlavním stavebním kamenem tlupy byla žena.

 • Neandrtálec měl klenuté oblouky.

 • Někdy se jim podařilo ulovit mamuta tím, že si nabrousili pazourek.

 • Vládnoucí vrstva v Egyptě - faráři.

 • V Římě žili patricijové a playbojové.

 • Perikles vydal zákon, že chudí měli vstup do kina zdarma.

 • Nejvyšší bůh byl islám. Alláh se zjevil Islámovi.

 • Posvátné město na Arabském poloostrově je Mekeke.

 • První státní statek na našem území byl Salámův kmenový svaz.

 • Když některý Slovan zemřel, dali ho do popelnice. Tam jim pokládali jejich oblíbené předměty: zbraně, koně, šperky nebo manželku.

 • Z onoho šlechtického rodu zůstali na živu jen dva pitomci.

 • A tu kněžna uchopila meč a začala střílet na dorážející Tatary.

 • Pořádali loupeživé zájezdy.

 • Třicetiletá válka trvala osm a půl roku.

 • Babyloňané stavěli kravíny pro své velbloudy.

 • Při křižácké výpravě na Rusi nejprve všichni cestou zemřeli a pak se vrátili domů.

 • Pěstovali obilí, které museli dovážet z jiných států.

 • Mumie je lidská křížala.

 • Trut se vrátil do Trutnova a řekl, že se vrací.

Sebehodnocení:

 1. Jak jsem spolupracoval v týmu?
 2. Jak jsem se podílel na výuce?
 3. Pochopil jsem probíranou látku?

 

Obrazek

Mašovicích na Znojemsku vykopali archeologové část asi půlmetrové sochy staré zhruba 7000 let. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes (MfD), podle níž znojemští archeologové o nálezu hovoří jako o objevu století. Výjimečnost nálezu potvrdili i odborníci z brněnské Masarykovy univerzity.

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>