Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doučování češtiny – slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta, stavba slova, vedlejší a hlavní věty

 

A)    slovní druhy – určování slovních druhů:

Urči správné druhy:

Házená vznikla v Německu za první světové války. Původně proti sobě stála dvě mužstva o jedenácti hráčích na fotbalovém hřišti. Fotbal ovlivnil i pravidla házené: střílí se na branku, hází se rohový hod, provádí se trestné střílení, volný hod, brankář může opustit branku.

 

Urči slovní druhy a dopiš čárky:

 1. Vláček s námi hurá na výlet.
 2. Vrátili se domů protože měli hlad. Vrr ozvalo se z psí boudy.
 3. Sešli jsme se Vojta Radek a Zuzana v pět hodin u lavičky v parku abychom se poradili kam zítra půjdeme.

 

Utvořte náležité tvary:

Síla ( 2.p. č.mn.)

Práce ( 6.p.č.mn.)

Uhlí ( 2.p.č.j.)

Řeč ( 3.p. č.mn.)

Dvě boty ( 7.p.)

Čtyři oči ( 7.p.)

Napiš správné tvary:

 1. Lv- odpočíval- v kleci.
 2. Z Břeclav- se do Ostrav- dostaneme za čtyři hodiny.
 3. Strom- v zimě poškodil- s-lné mraz-.
 4. Obil- na pol- pomalu zežloutlo a lidé v-pomínal-, jak dříve vázal- otep- a stavěl-

     snop-.

 

Ke slovesům nedokonavým se pokuste doplnit slovesa dokonavá.

 

Sloveso nedokonavé

Sloveso dokonavé

psát

 

Ptát se

 

děkovat

 

dělat

 

Hlásit se

 

dělit

 

zdobit

 

bránit

 

budit

 

 

 B) Věta

Větné členy

Vyjádřen slovním druhem

Co vyjadřuje otázky, příklady

Pamatuj si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVČ

 

 

 

 

 

 

 

Podmět

 

 

 

 

 

 

 

Přísudek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVČ

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

Příslovečné určení

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek

 

 

 

 

 

 

 

doplněk

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak postupuji při určování větných členů?

 1. určím podmět a přísudek

 1. vyhledám řídící a závislé větné členy

 1. určím slovní druh řídícího i závislého větného členu

 1. zamyslím se, co vyjadřují větné členy

 1. tázacím slovem a členem řídícím se ptám na člen závislý. Určím jeho druh.

 1. Při jednotlivých krocích provádím i grafický rozbor

 

 

Stejným způsobem se ptáme na vedlejší věty.Určete graf věty a větu vedlejší.

Cvičení je zaměřeno na vedlejší věty, které rozvíjejí určité větné členy:

 

Je nutné, aby ses omluvil.

 

 

 

 

 

 

 

On není takový, aby nás zradil.

 

 

 

 

 

Hospoda byla, jako by ji vymetl.

 

 

 

 

 

 

 

Kdo lže, ten krade.

 

 

 

Už není takový, jaký byl před lety.

 

 

Baví mě, když hrajeme volejbal.

 

 

 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Opakování skloňování: připomeňte si

 

1.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

2.pád

očí

uší

rukou

Nohou/noh

prsou

Ramenou/ramen

Kolenou/kolen

3.pád

očím

uším

rukám

nohám

prsům

ramenům

kolenům

4.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

5.pád

oči

uši

ruce

nohy

prsa

ramena

kolena

6.pád

O očích

O uších

O rukou/rukách

O nohou/nohách

O prsou

O ramenou/ramenech

O kolenou/kolenech

7.pád

očima

ušima

rukama

nohama

prsy

rameny

koleny

   C) Stavby slova:

Cvičení na rozbor stavby slova:

a) bezcenný, radosti, územní,zatroubili, rozhlásím

předpona

kořen

přípona

Koncovka pádová

Přípona+ koncovka – příponová část

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>