Jdi na obsah Jdi na menu
 


ohrožení demokracie totalitou

12. 11. 2007

Dějepis – devátý ročník – tematický celek – Pokus o demokracii ve střední Evropě

Cíl: Ohrožení demokracie

Struktura: Aktuality: připraví žáci ( 20.st.)

                 Referát: Hitler a Stalin v obrazech

Autorem Nigel Blundell ( přeložil Ivan Ryčovský, nakl. Columbus)

Obsah: Hitlerovo dětství, Hitlerova suita, Eva Braunová, Světový požár, Tyranův pád, Stalin – Jak se rodí tyran, Nemocný muž Evropy, Politika síly, Velká čistka, Stalin v soukromí, Největší Stalinův omyl, Nový car, Pohřeb.

                  Výklad: Nedemokratické režimy v Evropě: sílily útoky na režimy parlamentní demokracie ( Španělsko, Portugalsku, i ve východní Evropě – Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Maďarsku, pobaltských republikách a částečně i v Polsku. Převládalo totalitní uspořádání společnosti.

                  Vývoj v Sovětském svazu -  Navenek hlásali, že budují demokracii nového typu. Oslavovali nové hrdiny práce, kteří pracují ku prospěchu sovětské společnosti. Po Leninově smrti nastoupil na jeho místo Josif Vissarionovič Stalin. Hlásla, že cílem sovětského režimu je přeměnit zemědělskou zemi na průmyslovou velmoc. V roce 1928 vytyčil nový cíl – program industrializace ( zprůmyslnění země). V systému izolace museli program obsažený v pětiletých plánech zaplatit rolníci a dělníci snížením životní úrovně.

                  Kolektivizace sovětského zemědělství - Nařídil kolektivizaci – násilné zabavování soukromých zemědělských usedlostí. Vznikaly kolchozy. Proti násilné koloktivizaci se hromadně bouřili. Lidé nechávali pustnout pole, což vedlo k úbytku zemědělské produkce a k hladomoru. Statisíce lidí byly přesídleny na Sibiř do nehostinných oblastí. Další odpůrce posílali do gulaků.

                  Atmosféra ve společnosti – Napětí houstlo, a tak Stalin řešil situaci po svém. Všechny odpůrce skutečné i předpokládané začal likvidovat. Před zatčením si nebyl nikdo jist. Nastolil v zemi nevídaný teror. Lidé byli zlomeni  vymyšlenými procesy a raději se přiznávali, aby již nemuseli čelit dalšímu mučení. Moskevské procesy byly od roku 1936 – 1937. Vyvolal dokonalou atmosféru strachu. I po jeho smrti se lidé ještě dlouho báli.

                  Navázání diplomatických vztahů – Rusko prolomilo diplomatickou izolaci dohodou s Německem.

 

Shrnutí:

V kterých evropských zemích se vytvořily nedemokratické režimy?

Co říkala o životě v SSSR oficiální propaganda?

Popište slovy totalitní režim?

Jak se projevoval totalitní režim?

 

Zhodnocení cíle

 

Sebehodnocení:

  1. Proč se zabýváme historickými fakty před druhou světovou válkou?
  2. Co vyplývá z naší historie?
  3. Jakým jsme byly státem?
  4. Jakou mentalitu měli Rusové?
  5. Jak Stalin zapůsobil na své krajany?
  6. Proč se ho báli?
  7. Přinesou mi něco tyto informace?
  8. Proč?

 

           

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>