Jdi na obsah Jdi na menu
 


vypuknutí druhé světové války

21. 11. 2007

Dějepis – tematický celek: druhá světová válka – Vypuknutí druhé světové války – s.41

Cíl: Vypuknutí druhé světové války

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Struktura:

a)      aktuality

b)      referáty

c)      opakování

d)      nová látka

e)      shrnutí

f)        opakování formou práce do sešitů

g)      zhodnocení

h)      sebehodnocení

i)         

Aktuality

Už od sklonku roku 1989 naši veřejnost znepokojuje jakási mučivá nevědomost o tom, co vlastně stálo za listopadovým převratem. Následující řádky, příspěvek k letošnímu výročí, jsou víceméně spekulace. Pokud je někdo kvalifikovaně vyvrátí, dostaneme se zase o kousek dál a budu spokojen.

Referát

Nacisté a ti druzí

10. listopadu 2007 

V souvislosti s dnešní chystanou provokací nacistů v uličkách někdejšího židovského města v Praze tisk cituje zprávu BIS o extremistické scéně.

 

Čteme například: "Těžištěm neonacistických akcí přestávají být koncerty kontroverzních kapel. Důvodem odklonu od hospodských akcí je podle analýz pocit neonacistů, že tohle pro boj se systémem nestačí. A současně také větší represe proti těmto akcím."

To je ta přesná formulace: boj se systémem. To je společný jmenovatel pro počínání nejen nacistů. „Systém“, to je pojem, který nějak vznikl a nějak s prosadil. Když by se totiž řeklo „demokracie“, lidé by zpozorněli a nastražili všechny smysly, protože historická zkušenost už v nás vypěstovala obranné látky. Proto se ujalo slovo „systém“. V podstatě je to totéž, jenže jde o slovo „politicky korektní“. Proti „systému“ povykuje levičák stejně jako nacista. Systém je dovolený terč. Nikdo nebude popotahován za „boj proti systému“.

Dnes bude v ulicích Prahy živo. Ale situace tam nebude přehledná. Rvát se tam budou anarchisté s nacisty – a přitom mají k sobě velmi blízko. Obě strany jsou „proti systému“. Doufám, že nejvíc bude zastoupena třetí strana, právě ta, která „systém“ podporuje, systém ve smyslu slušného demokratického uspořádání veřejných věcí. K této straně se připojím i já. Půjdeme s mou Ljubo podpořit systém. Pojďte také.

Nestavěl bych si to tak, že „si to systém zaslouží“. Tak to není. My to potřebujeme. Ve světě, o který usilují ti, co se chystají spolu rvát, by se nám žilo mnohem, mnohem hůř

Obrazek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osnova

a)      útočné plány osy

b)      německo-sovětský pakt

c)      napadení Polska

      

                                                                                                             e)      sovětská expanze

                                                                                                              f)        podivná válka

Blok fašistických států, představovaný pověstnou Osou Berlín – Řím – Tokio, dával veřejně najevo, že hodlá dosavadní mír rozvrátit. Mír chtěly rozvrátit násilnými prostředky. Po přijetí mnichovské dohody měly otevřené ruce a mohly tudíž útočit bez obav dál. V březnu 1939 obsadily vojska zbytek.

V dubnu italská vojska začala okupovat Albánii.

Politika usmiřování byla neúspěšná. Státy Osy hrozily a chtěly obsazovat jiná území.

 

Německo- sovětský pakt

Stalin se obával německé útoku, a tak raději sepsal smlouvu o neútočení 23.8. 1939 ( pakt Ribbentrop- Molotov ). Hitler a Stalin se dohodli, že polský stát napadnou společně ze dvou světových stran a poté si jej rozdělí. Hitler se zbavil nebezpečí zásahu sovětů do průběhu války. K záboru Pobaltí a k obsazení východního Polska došlo velice rychle. Hitler ovšem nepovažoval německo-sovětský pakt jako závazný, a proto jej nedodržel. Stalin naopak důvěřoval Hitlerovi natolik, že dokonce nevěřil ani svým tajným, že Hitler překročil hranice jeho státu v roce 1941. Ale to předbíháme událostem.

 

Napadení Polska

Dohoda byla jasná.. Údajné přepadení německé stanice bylo záminkou pro napadení Polska. V Gliwici muži v polských uniformách napadli stanici. Proč? Aby obhájili svůj útok na Polsko. Fall Weiss. 1.9.1939 překročili Němci hranice. VB, FR, se zachovaly jinak jak při mnichovském diktátě, přišly na pomoc. 3.9 1939 vyhlásily Německu válku, zahájily námořní blokádu. Začala druhá světová válka. Nebylo žádných pochyb, kdo je agresorem. V tažení proti Polsku hodlal německý generál. Štáb použít taktiku bleskové války. Silné tanky prolomily polskou obranu a rychle postupovaly. /toky pancéřů podporovalo letectvo.

Porážka byla zdrcující.

17.9.1939 útok na Polsko zahájila také sovětská armáda, obsadila východní část. Hitler a Stalin si podle smlouvy rozdělily zemi na polovinu. Z Polska se stala laciná pracovní síla. Všichni Slované byly bráni za méněcennou rasu. Hoch – tedy arijská rasa – pouze Němci: původně Keltové, germánského původu: dlouhé blond vlasy, modré oči.

Krutý osud postihoval Židy.

Sovětská expanze

K rozšiřování území dal pokyn Stalin, v červnu roku 1940 byly Litva, Estonsko, Lotyšsko násilně připojeny k Sovětskému svazu. Do sovětského bloku byla násilně připojena i Besarábie a severní Bukovina. V dalším útoku sovětsko- finské válce zimní kladli Finové veliký odpora Stalin se musel spokojit pouze z částí území.

 

Podivná válka

FR,VB mnoho nepomohly, a proto jejich politikaření se nazývá podivná válka. Hitler očekával, že politika usmiřování bude pokračovat.

 

Slovníček:

a)      blokáda – znemožnění obchodních a vojenských styků

b)      ghetto – uzavřená městská čtvrť pro obyvatele

 

Obrazek

Shrnutí:

1.      Co vedlo ke vzniku II.sv.války?

2.      Kdy vypukla?

3.      Jakou politiku vedl v předvečer války Stalin?

4.      Které území si rozdělily?

5.      Vysvětlete termín podivná válka?

ZpravodajstvíEkonomie a politika

14.5.2007 – Michal Procházka

Česko se poprvé zapojilo do projektu porovnání podnikatelských aktivit ve dvaačtyřiceti zemích, Global Entrepreneurship Monitor 2006. Pracovali na něm dva odborníci spojení s VŠE – Martin Lukeš a Martina Jakl, dotazováno bylo 37 expertů. Mnohé charakteristiky nedopadly pro Českou republiku dobře, přesto se podnikání u nás vcelku daří.

Zhodnocení: Jak jsme vnímáni v Evropě?

 Obrazek

 

 

 

 

Sebehodnocení:
1. Jak jsem se zapojil do práce?

2. Co se mi povedlo?

3. Dokáži si vybrat to nejdůležitější?

Obrazek

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>