Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.část venkovský realismus u nás

 

2. část : Venkovská literatura v realismu

Teréza Nováková (1853-1912) vl.jm. Teréza Langhausová

Regionální autorka – Litomyšl a Poseč; aktivní členkou ženského emancipačního hnutí. Pokračovatelkou díla Karoliny Světlé, vytvořila tzv. dokumentární realismus – studium pramenů-převaha monografických románů – soustředí se na jednu postavu a její vývoj

život

Pocházela z Prahy. Otec byl úředník pražské České spořitelny, který se narodil v Hradci Králové. Z obou stran byli poloněmecká rodina. Matka byla německo-židovské národnosti a pocházela z Jihlavy.

Vdala se a s manželem středoškolským profesorem odešla do Litomyšle.  U nich doma se mluvilo německy, přesto bylo zřejmé, že mají smýšlení česky orientované.

Navštěvovala různé kluby: Ženský spolek, Americký klub českých dam atd. uměla cizí řeči a tak mohla číst knihy v originále. Organizovala mnoho společenských akcí. Měla sedm dětí a pouze jedno se dožilo dospělého věku. Měla velmi těžký život a přicházela o děti tragicky. Nakonec zemřela u svého syna Arne Nováka (bohemista, germanista, kritik)

Dílo:

Jan Jílek-historický román z venkovského prostředí; tajný návrat českobratrského emigranta z Německa domů. Následuje vězení – věrnost své víře – úvahy a pocity vězně

Drašar – monografický historický román – doba národního obrození – trpké zkušenosti a trpké životní osudy kněze a spisovatele Josefa Václava Justina Michla zvaného Drašara. Drašar se narodil v Poličce. Umírá sám a v bídě.

Jiří Šmatlán – román, který byl psán v době, kdy žila autorka. Příběh poličského tkalce, který hledal spravedlnost a štěstí v pravdě boží. Odešel od katolické víry, přešel k evangelické až k sociálně demokratickému smýšlení díky písmácké hloubavosti a pod vlivem tkalce Plíhala.

Děti čistého živého – tragický příběh sekty abrahamitů – hledání dobra

Na Librově gruntě – východočeská vesnice v pol. 19.st. – oslava českého sedláka

Maloměstský román – inspirován životem dcery Karla Havlíčka Borovského Zdenky. Hrdinka obětuje svou lásku z vlasteneckých důvodů národu a vzdá se svého cizince.

Antal Stašek (1843-1931) vl.jm. Antonín Zeman – otec Ivana Olbrachta

Narodil se ve Stanovech, byl prvním dítětem z deseti. Otec byl písmák. Vystudoval gymnázium v Jičíně, Krakově. Během studií učil na dívčím ústavu češtinu a dějepis.  Pracoval i jako redaktor v Národních listech i v Květech. Dostudoval a získal titul doktor práv. Působil jako pomocník či koncipient a v té době se spřátelil s Janem Nerudou.  Poté odcestoval do Ruska, kde působil jako vychovatel.  Po návratu působil v Semilech jako advokát a začal se angažovat i politicky. Působil v politice, byl zemským poslancem za mladočechy. Poté se stal politikem za Československou národní demokracii.

Dílo

Blouznivci našich hor – 3.díly-cyklus povídek a příběhů o úsilí spiritistů – duchověců o polidštění světa – hledání spravedlnosti a štěstí

V temných vírech – sociální román o sociálním a národnostním útlaku dělníků německými továrníky

O ševci Matoušovi a jeho přátelích –román z dělnického prostředí –původně povídka o ševci, poté obraz roku 1848- švec byl od mládí bouřlivák, který sní o lepší budoucnosti – vliv utopického socialismu.

Josef Holeček (1853-1929)- Naši – 10dílů románové kroniky, popisující obraz Vodňan a Písecka. V těchto 10.dílech popisuje národní zvyky a obyčeje. Především vypráví o rodině sedláka Kojana.

Jan Herben (1857-1936) – Do třetího a čtvrtého pokolení – 2dílná románová kronika z doby Marie Terezie.

 2. část : Venkovská literatura v realismu

Teréza Nováková (1853-1912) vl.jm. Teréza Langhausová

Regionální autorka – Litomyšl a Poseč; aktivní členkou ženského emancipačního hnutí. Pokračovatelkou díla Karoliny Světlé, vytvořila tzv. dokumentární realismus – studium pramenů-převaha monografických románů – soustředí se na jednu postavu a její vývoj

život

Pocházela z Prahy. Otec byl úředník pražské České spořitelny, který se narodil v Hradci Králové. Z obou stran byli poloněmecká rodina. Matka byla německo-židovské národnosti a pocházela z Jihlavy.

Vdala se a s manželem středoškolským profesorem odešla do Litomyšle.  U nich doma se mluvilo německy, přesto bylo zřejmé, že mají smýšlení česky orientované.

Navštěvovala různé kluby: Ženský spolek, Americký klub českých dam atd. uměla cizí řeči a tak mohla číst knihy v originále. Organizovala mnoho společenských akcí. Měla sedm dětí a pouze jedno se dožilo dospělého věku. Měla velmi těžký život a přicházela o děti tragicky. Nakonec zemřela u svého syna Arne Nováka (bohemista, germanista, kritik)

Dílo:

Jan Jílek-historický román z venkovského prostředí; tajný návrat českobratrského emigranta z Německa domů. Následuje vězení – věrnost své víře – úvahy a pocity vězně

Drašar – monografický historický román – doba národního obrození – trpké zkušenosti a trpké životní osudy kněze a spisovatele Josefa Václava Justina Michla zvaného Drašara. Drašar se narodil v Poličce. Umírá sám a v bídě.

Jiří Šmatlán – román, který byl psán v době, kdy žila autorka. Příběh poličského tkalce, který hledal spravedlnost a štěstí v pravdě boží. Odešel od katolické víry, přešel k evangelické až k sociálně demokratickému smýšlení díky písmácké hloubavosti a pod vlivem tkalce Plíhala.

Děti čistého živého – tragický příběh sekty abrahamitů – hledání dobra

Na Librově gruntě – východočeská vesnice v pol. 19.st. – oslava českého sedláka

Maloměstský román – inspirován životem dcery Karla Havlíčka Borovského Zdenky. Hrdinka obětuje svou lásku z vlasteneckých důvodů národu a vzdá se svého cizince.

Antal Stašek (1843-1931) vl.jm. Antonín Zeman – otec Ivana Olbrachta

Narodil se ve Stanovech, byl prvním dítětem z deseti. Otec byl písmák. Vystudoval gymnázium v Jičíně, Krakově. Během studií učil na dívčím ústavu češtinu a dějepis.  Pracoval i jako redaktor v Národních listech i v Květech. Dostudoval a získal titul doktor práv. Působil jako pomocník či koncipient a v té době se spřátelil s Janem Nerudou.  Poté odcestoval do Ruska, kde působil jako vychovatel.  Po návratu působil v Semilech jako advokát a začal se angažovat i politicky. Působil v politice, byl zemským poslancem za mladočechy. Poté se stal politikem za Československou národní demokracii.

Dílo

Blouznivci našich hor – 3.díly-cyklus povídek a příběhů o úsilí spiritistů – duchověců o polidštění světa – hledání spravedlnosti a štěstí

V temných vírech – sociální román o sociálním a národnostním útlaku dělníků německými továrníky

O ševci Matoušovi a jeho přátelích –román z dělnického prostředí –původně povídka o ševci, poté obraz roku 1848- švec byl od mládí bouřlivák, který sní o lepší budoucnosti – vliv utopického socialismu.

Josef Holeček (1853-1929)- Naši – 10dílů románové kroniky, popisující obraz Vodňan a Písecka. V těchto 10.dílech popisuje národní zvyky a obyčeje. Především vypráví o rodině sedláka Kojana.

Jan Herben (1857-1936) – Do třetího a čtvrtého pokolení – 2dílná románová kronika z doby Marie Terezie.

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>