Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pyramida - metoda KM

24. 3. 2008

Studenti většinou nebývají právě nadšeni, dostanou-li za úkol něco napsat. Ve většině škol studenti nejprve společně vytvoří osnovu kompozice a podle ní pak doma nebo ve třídě sloh zpracují. Své práce odevzdají učiteli, který slohy oznámkuje a někdy před třídou přečte nejlepší či „modelové“ práce.

 

Ovšem studenti, jejichž práce učitel nevybral, se často cítí odstrčeni. Jako by jejich práce nestály za řeč. Byly jejich myšlenky špatné, nebo nebyly dost dobré? Abychom u studentů zvýšili zájem o samotný proces psaní a zároveň jim ulehčili převádění jejich myšlenek na papír, musíme jako učitelé dobře promýšlet strukturu svých hodin. Metoda, kterou zde nabízíme, nám pomůže zabránit vzniku zmiňovaných negativních emocí. Díky ní bude pro autora samotný proces psaní zajímavější. Této metodě říkáme „pyramidový příběh.“

Tato metoda má tři fáze. Studenti nejprve vyplní pyramidu (skupinová práce), pak si sepíší své myšlenky na papír (samostatná práce) a ve třetí fázi spolu diskutují o tom, co vytvořili (skupinová práce).

 

Předmět: český jazyk

Ročník: šestý

Téma: upevnění použití minulého času u sloves

 

Cíle hodiny: rozšířit porozumění minulého času, procvičit tento čas. Rozvíjet u  žáků schopnost logicky myslet. Naučit žáky definovat problém a najít jeho řešení.

 

Popis aktivity:

 

Před začátkem hodiny učitel namalujte na tabuli (na kus papíru) následující schéma:

 

 

 

 

 

Učitel řekne žákům, že v této hodině budou pracovat stejným způsobem jako skuteční spisovatelé a budou psát své vlastní příběhy. K tomu jim pomůže, když nejprve společně vyplní schéma, které je na tabuli.

 

Před vyplňováním pyramidy je vyzvu, aby sepsali pravidla, která budou závazná pro všechny. Naše pravidla vypadají následovně:

 

 1. Jen zdvihnutá ruka dává právo odpovědět.
 2. Během hodiny dávej pozor a buď aktivní.
 3. Bud tolerantní k názorům ostatních.
 4. Poslouchej toho, kdo mluví, a nepřerušuj ho.

ˇPo sepsání pyramidy požádám žáky, aby vyplnili pyramidu.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Na první řádek napiš jméno své postavy (může to být člověk, zvíře, zelenina nebo neživá věc, která se ve tvém příběhu objeví).
 2. Na druhém řádku dvěma slovy popiš svou postavu (vzhled, věk, osobnostní rysy a vlastnosti).
 3. Na třetí řádek napiš tři slova, která popisují, kde se tvůj příběh odehrává (země, místo, veřejné prostranství).
 4. Na čtvrtý řádek napiš čtyři slova, která vystihují zápletku tvého příběhu (peníze, někdo se ztratil, chudoba, setkání, láska).
 5. Na pátý řádek napiš pět slov, která popisují první událost (co způsobilo konflikt nebo zápletku tvého příběhu).
 6. Na šestý řádek napiš šest slov, která popisují druhou událost (jak se změní hlavní postava nebo její okolí poté, co se objeví konflikt).
 7. Na sedmý řádek napiš sedm slov, která popisují třetí událost (co kdo udělal pro vyřešení konfliktu).
 8. Na osmý řádek napiš osm slov, která popisují rozuzlení zápletky.

Z vypracovaných osnov vybereme tu, která se dětem nejvíce líbí. Tu pak napíši na do schématu na tabuli. Toto je výsledná pyramida, kterou moji studenti společně vytvořili:

 

1.

Lony (pes)

2.

chytrá, hodná

3.

vesnice, jezero, křoví

4.

skučet, zranění, smutná, zírat

5.

hlad, chvění, zima, opustit, ztratit

6.

packa, krev, říznutí, plechovka, čumák, jídlo

7.

dům, běžet, štěkat, auto, silnice, slzy, zeptat se

8.

nakrmit, kabát, bouda, procházet se, stavět, hlídat, ovčák, kosti

           

 

Když dokončíme pyramidu, vyzvu studenty, aby podle klíčových slov z pyramidy napsali svůj vlastní příběh. Při vytváření textu mohou studenti přesouvat slova, gramaticky je měnit (číslo, pád, čas) nebo dokonce nahrazovat podstatná jména slovesy, přídavnými jmény atp. Například slovo smutná mohou studenti podle svých záměrů v textu nahradit za „smutně“ zesmutnět nebo „smutek“. Jediné, čeho se musí držet, je původní význam slova. To dává studentům při psaní větší svobodu. Dalším důležitým úkolem je, aby žáci použili co nejvíce slov v minulém čase.

 

Studenti na svých příbězích pracují 10 či 15 minut. Po té každý autor prezentuje svou verzi příběhu. Toto je jeden ze studentských příběhů sepsaných podle pyramidy:

 

Studenti si vyslechli všechny příběhy a analyzovali všechny situace. Co si myslí o problému opuštěných zvířat? Co by udělali, kdyby jim rodiče nedovolili mít doma zvíře? Co by udělali, kdyby našli štěně nebo kotě bez domova?

 

S použitím popsané metody jsme procvičovali gramatiku a současně jsme rozvíjeli kritické myšlení. Studenti ze slov společné pyramidy vytvořili několik různých, koherentních textů. Tímto způsobem se studenti učí dát průchod své fantazii při zachování určitých pravidel. Tato metoda pomáhá překonávat některé problémy, se kterými se při učení setkáváme. Za prvé, každý student se aktivně účastní dění ve třídě. Pyramida je pro některé z nich nepostradatelnou oporou, pro jiné je pouze příležitostí volně zaznamenávat své nápady, aniž by museli marnit čas sestavováním faktů. Díky tomu, že pyramida vzniká spontánně, nepoužívají studenti v hodinách nic, co by si připravili doma. Je pravdou, že někteří studenti napíší jen pár vět, zatímco ostatní vytvoří celý příběh. Nejdůležitější ale je, že každý student má příležitost pracovat podle svých schopností.

 

Během mé hodin někteří studenti psali příběhy o druhých, jiní popisovali situace, které sami prožili nebo ty, jichž se stali svědky. Nezávisle na míře jejich aktivity v hodině a formě psaní, kterou zvolili, se všichni studenti snažili co nejlépe vyjádřit svůj vztah ke zvířatům. Jistě studenti během hodiny plnili také jazykové úkoly, ale ty byly propojeny s opravdu podstatnými problémy. Ukázalo se, že studium jazyka je v životě studentů důležité. Jinak řečeno, bylo něčím víc než jen psaním příběhu kvůli získání známky.

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>