Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.11. 2007

 cíl :  pravopis velkých písmen

struktura :

a)      kontrola domácího úkolu

b)      pravopis velkých písmen – fixace

c)      pravopisné cvičení

d)      shrnutí)

zhodnocení cíle ( proč?  - musíme dokonale ovládnout pravopis, neboť píšeme úřední tiskopisy…

 

sebehodnocení

-         co se mi povedlo

-         jak se mi hodina líbila

-         co se mi nelíbilo

-         proč se učím tyto informace

 

Pravopis velkých písmen

v     jednoslovné názvy osob, zvířat a věcí ( Novák, Alík, Morava, Brno)

v     zeměpisné názvy ( Černé moře, poloostrov Pyrenejský) – slova moře, poloostrov, ulice jsou názvy obecnými – malé písmeno

pouze přívlastky budeme psát velkým písmenem

v     názvy ulic a budov s předložkovým spojením (Na Louži, U Tunelu, Pod Skalkou)

Velké písmeno má předložka a první písmeno

v     názvy osad ( Hradec Králové, Nové Město na Moravě, Kutná Hora)

Všechna počáteční písmena kromě předložek jsou velká.

q       Jména a příjmení ( Karel Hynek Mácha)

Vyjmenovaná slova

Přib-jeme obraz hřeb-kem, zb-tečně posp-cháš, v-stup na v-sokou horu, prob-há v-hlášení v-sledků, v-kolejený vlak, starob-l- náb-tek, těžké živob-tí, ob-vatelstva přib-vá, dob-l- pevnost, b-tva na B-lé hoře,

 

Podstatná jména

 1.Nad dom- přeletěl- holub- a divoké hus-.

  2. Domác- úkol- psal- pod lav-cem-.

  3. Mezi velmocem- byl- neshod-.

  4. Děti zaplatil- drobn-m- peněz-.

  5. Na březích potoka rostl- jív-.

  6. Brz- bude v cíl-.

 

Shoda podmětu s přísudkem

  1. Na pol- se pásl- jelen a laně.
  2. Mamink- a děti odpočíval- na lav-čkách.
  3. Rodiče nevěděl- o špatné známce.
  4. Kdy jste se vrátil-?
  5. Dešťové kapky padal- na zem.

Pravopisné cvičení

Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.

Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

Pravopisné cvičení:

Dovolenou jsme strávil- ve Vysok-ch Tatrách. Zpíval- lidové p-sničk-. M-lan spadl ze strmu. Velmi úrodná oblast Čech je P (p)olabí. V-stupte ve stanic- n(N)árodní t(T)řída. Brzy se staneme členy e(E)vropské u(U)nie. Naše lékárna se jmenuje u(U) b(B)ílé r(R)ůže. Sl-šel jsi o t(T)itaniku?

Jazykový rozbor

Muž a pes se brodil sněhem po stezce společně. Muž byl sebevědomý a plný energie, ale na severu byl nováčkem. Nedbal rady zkušených starousedlíků, že v takovém mrazu nikdo nemá cestovat sám.

( Jack London – Rozdělat oheň)

1.      Z kolika vět se text skládá.

2.      U souvětí určete počet vět.

3.      Z první věty textu vypište základní skladební dvojice a určete druh podmětu a přísudku.

4.      V druhé větě textu určete slovní druhy.

5.      Vyjádřete obsah posledního souvětí větou jednoduchou.

6.      Nahraďte slovo energie synonymem.

7.      Vypište z textu zájmena a určete jejich druh.

8.      Určete větné členy – společně, na severu, nikdo.

9.      Vysvětlete, kdo to byl starousedlík.

10.  Popište psa, který ho doprovázel.

Pravopisné cvičení

 

  1. Každá v-kouřená cigareta –kracuje život o p-t a p-l minuty.
  2. V už-ím smyslu slova se drogou rozumí látka obv-kle obsažená ve strav-, nápojích, lécích a v některých průmyslových chemikáliích, která má schopnost m-nit funkci vy-í nervové soustavy.
  3. Řada výzkumů potvrzuje, že nekuřáci mají ni-í spotřebu alkoholu než kuřáci.
  4. Není nesprávné tvrdit, že zkušení lidé na základě rozdílů mezi mimikou a výrazem očí rozpoznají neupřímnost.

 

Cvičení tvaroslovného rozboru číslovek:

Prvním denním jídlem je snídaně. Normální člověk snídá většinou jeden jogurt, jeden či dva krajíčky chleba, misku lupínků, ovocný salát as jiné zdravé věci. To byste však museli znát Pavla! Ten toho spořádá tolik, kolik jiní za celý den: na začátek si dá hromadu míchaných vajíček a několikero druhů uzeniny – opečenou slaninu, dva párky, půlku utopence a čvrt šišky trvanlivého salámu. Po slaném musí dopřát žaludku něco sladkého.

Číslovka

Druh

Pád

Skloňování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakování: Podstatná jména

Ø      Abstraktní : zblbnutí, zájmy, čtení, počítání, krása, stud, tokání, vůle, záliba

Ø      Konkrétní :  sklo, ryba, mrkev, orel, savec

Ø      Pomnožná : varhany, plavky, nůžky, neštovice, Holešovice, Vysočany

Ø      Hromadná : rákosí, svalstvo, sloupoví, dělnictvo, obilí

Ø      Látková : víno, mýdlo, papír, krupice, minerálka

Ø      Vlastní : Petr, Adam, Velké Meziříčí, U Tří lip, Základní škola Jihlava

Ø      Obecná : moře, jezero, napoleonské války, revoluce, město

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2021 >>