Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rétorika – 7.ročník – mluvený a psaný projev

Cíl: Rétorika v Čechách

Struktura:

a)      zadání dú

b)      kontrola dú

c)      shrnutí předešlých hodin

d)      mluvní cvičení

e)      výklad – rétorika v Čechách

f)        zhodnocení cíle

g)      sebehodnocení: musím umět zhodnotit svoji práci přede skupinou

Domácí úkol : Jak si představuji dobrý den.

Shrnutí předešlých hodin:

Co je rétorika

Kdo je označován slovem rétor?

Kdo je zakladatelem dialogu?

Kdo překonal sám sebe a stal se dokonalým řečníkem?

Čím byl významný Platón a Aristoteles?

Mluvní cvičení:

Co nelze dělat v určitých situacích?

Chodit po Měsíci a nebýt ve stavu beztíže. V tramvaji nemůžu zpívat. V krabici nemůžu být zabalen…

Co by se stalo, kdyby…

 

Rétorika v Čechách

Středověk u nás je spojován s rétorikou především prostřednictví významné osobnosti Karla IV. Karel nechal vystavět 260 hradů a tvrzí, 13 360 vesnic, a další památky Prahy. Jeho první žena Blanka z Valois pocházela z Francie. Měla české dvorní dámy, aby se naučila česky. Karel uznával vzdělanost, a proto založil Karlovu univerzitu v Praze. Na univerzitě se vyučovalo 7. svobodných umění. Jedním z nich byla i rétorika.

 

Mistr Jan Hus

1371 – 1415

Narodil se v Husinci. Stal se rektorem pražské univerzity. Napsal několik knih a kázal v kapli Betlémské. Zapůsobil na Žižku a Prokopa Holého.

 

Jan Ámos Komenský

1592 – 1670

Učitel národů

V době pobělohorské se odstěhoval do Různých států, ale nakonec se usadil v Polsku v Lešně.

Napsal:

Didaktika česká

Svět v obrazech

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Dílo o rétorice: Kurz mluvení: většina slov je zabalena do figur, ikon, přirovnání, ostrovtipu…

 

Zásady Komenského řeči ( jak by měl vypadat projev):

  1. hojnost slovní zásoby – znát význam a původ slov, synonyma, systém a řád v projevu – úvod, stať a závěr, shrnutí, zhodnocení
  2. slovo by mělo obsahovat svébytnost – srozumitelnost, připravená řeč
  3. líbeznost – hovořit spisovně, ozdobná slova, metaforicky, ironie, mluvnické obraty, gesta, mimika tváře, odpadková slova, líbezná slova, aby si získal publikum
  4. mocnost – slovo má mít moc, aby zůstalo v srdcích lidí opravdově, řečnické otázky, ironické šlehy

 

Zhodnocení cíle:

Umění dokonale mluvit je nezbytné. Nejprve musíme ovládat český jazyk – tvarosloví, slovní zásobu, stavbu slova, pravopis, fonologii, a pak můžeme hovořit a psát dokonalé texty.

 

Sebehodnocení:

Jak jsem dnes pracoval?

Co se mi podařilo?

V čem se mohu zlepšit?

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>