Jdi na obsah Jdi na menu
 


líčení - Mont - Oriol

19. 11. 2007

Čeština – sloh – osmý ročník –Subjektivně zabarvený popis – s. 26- 28

Cíl: líčení

 

Struktura:

a)      opakování

b)      shrnutí pojmů z minulé hodiny

c)      popis

d)      líčení a rozdíly mezi pojmy

e)      práce s učebnicí

f)        obrázek na straně 27. Pokus o líčení krajiny

g)      samostatná práce

h)      shrnutí

i)        zhodnocení cíle hodiny

j)        sebehodnocení – sama sebe

 

Opakování :

Popis je založen na prostém vyjadřování. Snažíme se stručně popsat určitý předmět. Líčení se používá v uměleckém stylu, a proto musíme použít vytříbený sloh a využít jinou slovní zásobu. V líčení je možno používat básnických prostředků: obrazná vyjádření, metafora, personifikace, kontrast, dynamická slovesa, básnické přívlastky, básnické figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání

 

Práce s učebnicí – popiš obrázek: Co na něm vidíš?

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus se popsat obrázek jako básník?

 

 

 

 

 

 

 

s.26 Mont – Oriol

Kdo je označován za citlivého člověka?

Jak hluboce působí příroda na člověka?

Jak na vás působí hudba?

Umíte vnímat přírodu?

Jste lidé kteří mají na sobě krunýř?

Vyhledejte slovesa?

Jak vnímá Pavel přírodu?

 Obrazek

 

 

Samostatná práce:

Chtěla bych abychom dokázali vyjádřit své pocity.

Pokuste se vyjádřit, co prožíváte.

Pokud o tom nechcete mluvit, nemusíte.

 

Shrnutí

Subjektivně zabarvený popis vystihuje autor postoj k popisovanému předmětu ( uměleckému dílu, přírodě, zážitku), dojem, jakým na něj působí, náladu, představy, které v něm vyvolává. Od věcně pojatého popisu, zvláště od popisu odborného, se liší tím, že využívá prostředky blízké básnickému vyjadřování: básnický přívlastek, přirovnání, metaforu, metonymii, personifikaci…

 

Zhodnocení cíle- měli bychom umět popsat přírodu kolem nás.

Sebehodnocení:

  1. Jaké vědomosti z líčení mohu použít v praxi?

  2. Uvědomuji si, že čeština je systém a tedy vše souvisí se vším?

  3. Ve slohu musím ovládat slovesa a jejich tvary, protože jinak nemohu napsat slohové cvičení.

 ObrazekCo je znázorněno na obrázku?                                                  

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>