Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marshallova kniha - ukázka popisu krajiny

26. 11. 2007

Čeština – sloh – osmý ročník – líčení – subjektivně zabarvený popis

cíl: Líčení

Struktura:

a)      opakování pojmů: vypravování, popis, líčení

b)      líčení dojmů z četby

c)      popis daleké Austrálie

d)      cvičíme se ve vyjadřování

e)      zápis do sešitu

f)        příprava na slohovou práci

g)      shrnutí

h)      sebehodnocení

Popis je slohový útvar, který v běžném životě patří mezi nejpoužívanější. Nejčastěji popisuje nějaký předmět, který dobře známe. Později jsme schopni popsat krajinu, kterou vidíme při své letní dovolené a vyvolává v nás nějaké zážitky.

 

Líčení  dojmů z četby: s.29: Marsshall – spisovatel, kterého znáte z ukázek ve vaší čítance: Už zase skáču přes kaluže.

Struktura ukázky:

a)      úvod – utáboření

b)      stať -   zvon ( melodický hlas něčeho krásného)

c)             -   vzdalování koní

d)             -   krásná noc – vůně přírody, hlas divočiny

e)      závěr       -   cinkání zvonce

 

Otázka k textu:

 1. Jaké zvuky posloucháte, když usínáte?
 2. Co slyšíte při probouzení?
 3. Co vnímáte, když nemůže usnout?
 4. Kterými smysly vnímal Alan přírodu?
 5. Co Alana uklidňovalo?
 6. Co se dělo venku?
 7. Jak zvoní zvon?
 8. Jak se liší hlas zvonu od rolničky?
 9. Hlas zvonu, pokuste se uvádět přívlastky: stříbrný hlas zvonu

         hladivý náznak života

 

Jak mohu vnímat přírodu:

zrak – zahlédl srnku, …

sluch – zaslechl šum lesa

čich -   ucítil omamnou vůni

hmat – vnímal hladivou hebkost listu

chuť – ochutnat hořkost pelyňku

 

Básnické přívlastky:

a)      stříbrný –

b)      sametový –

c)      jiskřivý –

d)      lahodný –

e)      zběsilý –

f)        černočerný –

g)      průzračný –

h)      blankytný-

 

Zápis do sešitu:

Popis je založen na prostém vyjadřování. Snažíme se stručně popsat určitý předmět. Líčení se používá v uměleckém stylu, a proto musíme použít vytříbený sloh a využít jinou slovní zásobu. V líčení je možno používat básnických prostředků: obrazná vyjádření, metafora, personifikace, kontrast, dynamická slovesa, básnické přívlastky, básnické figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání atd.

 

Příprava na slohovou práci:

viz Jak napsat slohovou práci?

 

 

 

 Shrnutí

Subjektivně zabarvený popis vystihuje autor postoj k popisovanému předmětu ( uměleckému dílu, přírodě, zážitku), dojem, jakým na něj působí, náladu, představy, které v něm vyvolává. Od věcně pojatého popisu, zvláště od popisu odborného, se liší tím, že využívá prostředky blízké básnickému vyjadřování: básnický přívlastek, přirovnání, metaforu, metonymii, personifikaci…

 

 

Sebehodnocení:

 

 1. Jaké vědomosti z líčení mohu použít v praxi?

 2. Uvědomuji si, že čeština je systém a tedy vše souvisí se vším?

 3. Ve slohu musím ovládat slovesa a jejich tvary, protože jinak nemohu napsat slohové cvičení.

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>