Jdi na obsah Jdi na menu
 


sloh - líčení

12. 11. 2007

Čeština – 8.r. – tematický celek – subjektivně zabarvený popis – líčení

Cíl: líčení

Struktura:

Kontrola dú

Zadání dú

Výklad: Umělecký popis by měl být výstižný. Měli bychom používat neobvyklá obrazná pojmenování, přirovnání, výstižná přídavná jména, příslovce. K uměleckému popisu patří i subjektivně zabarvený popis, líčení. Cílem líčení je nejen postihnout popisovanou skutečnost, nýbrž i vyvolat v čtenáři pocity, dojmy, nálady. V líčení se objevují okrasná pojmenování, slova citově zabarvená, přirovnání, metafory, metonie a dějová slovesa. Kompozice je volnější.

 

Pro subjektivně zabarvený popis je nejdůležitější příprava slov a slovních spojení vyvolávající působivost textu. Vyhledáváme v textech autorů nebo vymýšlíme básnická vyjádření…

 

Např. – zima kouzlí, smrky zachumlá, listnaté stromy svlékne, zářivě bílý sníh, podzim odkryl, zima zdůraznila, z hnědavých zobáčků, bučina se zelenavě prosvětlí, usilovně se drží loňské uschlé listy, sad se otvíral…

 

Úvod:  Uvedení na místo

Stať:    Život u rybníka

Zima v krajině

Další roční období

Závěr:  Vztah k místu

 

            Slavětínský rybník

            Krajina v okolí Slavětína je rozmanitá a pěkná. Nejpůsobivější je však místo vzdálené asi půl kilometru od vesnice a to je okolí rybníka.

            Z nedaleké stráně shlížíme dolů na krásný i trochu tajemný rybník, který zpívá a hraje tisíci zvuky poletujícího hmyzu i kvákání žab. Jeho čirá voda šumí a jemně zpívá, jak stříbrný vánek čeří její hladinu. Na podzim se rybník změní v malé moře, to jak po něm pluje opadané listí z okolních svlékajících se stromů. Vypadá jako malé plachetnice…

 

  1. Jakými slovy bylo dosaženo citové působivosti?
  2. Vyhledej v textu básnická vyjádření?
  3. Nahraďte synonymy výrazy: tajemný, zpívá, čeří
  4. Vyhledej v textu perzonifikaci?
  5. Které slovní druhy se v líčení uplatňují?

 

Práce s učebnicí –

Příprava na slohovou práci

 

Téma zvolíme pomocí hlasování

 

Shrnutí

Zhodnocení cíle

 

Sebehodnocení:

  1. Jaké vědomosti z líčení mohu použít v praxi?
  2. Uvědomuji si, že čeština je systém a tedy vše souvisí se vším?
  3. Ve slohu musím ovládat slovesa a jejich tvary, protože jinak nemohu napsat slohové cvičení.
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>