Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.11. 2007 :tematický celek: tvarosloví: slovesa

 

cíl: slovesa

struktura ( popis činností v hodině)

 

motivace : hra s obrázky, slovesem vyjádřit děj obrázku.

Hledat slovesa, která se k obrázku vztahují.

 

kontrola dú : opakování sloves ( mluvnické kategorie)

zadání dú : doplnit tabulku na straně 143/9

 

v     Pravopisné cvičení: Ze zahrad se ozýval- skřivani. Chlapci si připravil- sešit- . Nadešla zima.Hadi zalezl-, žáby zmizel-, i mal-čké sib-řské veverky se skryl- v doupatech. Odletěl- tažní ptác-. Přišl- hladové dn-. Jeřábkové posedával- teď v-soko v korunách stromů. Tetřev- se ovšem často snesl- na sníh, ale tito velcí byl- pro nedospělého sobola příliš silní silní. Zbýval- koroptve.

v      

v      

v     Výklad : první slovesná třída

  ( nes-e, peč-e, maž-e, umř-e)

      slovesnou třídu vytváříme podle zakončení určitého slovesného tvaru v 3.osobě, č.j., zp. ozn., čas přítomný

      vzory určujeme pomocí minulého času  

     

            nese

Vede,pase,veze,zebe

tvrdý

 nesl

Vedl , pásl,vezl, zábl

            bere

Rve,cpe,pere,

tvrdý

bral

Rval,cpal, pral

            maže

Káže,lže, pláče

měkký

mazal

Kázal, lhal, plakal

            peče

Vleče, navleče

měkký

  pekl

Vlekl, navlékl

            umře

Zavře,dře,pře

měkký

  umřel

Zavřel, dřel, přel

 

Cvičení

infinitiv

3.os.ozn.zp.přít.č.

Měkký/tvrdý

vzor

Příčestí minulé

Před koncovým –l

Je:

vzor

tlouci

tluče

měkký

tloukl

souhláska

peče

houpat

 

 

 

 

 

klouzat

 

 

 

 

 

orat

 

 

 

 

 

dupat

 

 

 

 

 

 

Učebnice s přehledem 1. slovesné třídy

Práce s počítačem : slovesa

Shrnutí

q       Slovesa vyjadřují děj, činnost, změnu stavu.

q       U sloves určujeme mluvnické kategorie : osobu, číslo, čas, způsob, vid, rod, třídu a vzor

q       Slovesa dělíme na plnovýznamová a pomocná

q       Slovesa jsou základem či centrem české věty, většinou vyjadřují přísudek.

q       Říkáme mu slovesný.

q       Čas může být minulý –          děj proběhl

q                              přítomný –       děj probíhá

q                              budoucí -              děj teprve probíhá

 

zhodnocení cíle:

Slovesa jsou podstatou české věty. Měli bychom je poznat. Každý z nás pronáší různé promluvy, a tudíž je nutné znát dobře tvary sloves. Umět je používat.

 

Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

4.      Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>