Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis – 9.11. 2007 – Tematický celek : Pravěk

 

Cíl: doba bronzu

Struktura:

 

Motivace:jak bych se choval kdybych se ocitl v době bronzové při obřadu a chtěli mě usmrtit jako oběť

 

Opakování: látku minulou ( doba bronzu + zápis)

 

Pomůcky: mapa, atlasy, obrazové materiály

 

Příprava výkladu: navázání na látku minulou, ukázkami z mapy na straně 32. Rychlé zopakování vzniku slitiny mědi a cínu. Navázání na novou látku.

Ø      Uspořádání společnosti ( 34 s.) – v této době se začala prohlubovat společenská dělba práce,byly větší majetkové rozdíly – vzniká rodová občina – z těchto rodových občin vzniká kmen ( velké rozdíly mezi lidmi vedly k válkám o území). Kmen bylo společenství složené z rodů. Rod měl společný jazyk, společné území, zvyky. Nejbohatší vrstvou byly náčelníci, kteří vlastnili ozbrojenou družinu.

Ø      Náboženství ( 34 s.) – v této době lidé uctívali mnoho bohů – polyteismus. Slunce, Měsíc…Největší oblibě byli bůh a bohyně úrody. Probíhaly rituály, při kterých byla usmrcována zvířata ( snad i lidé). Náboženské obřady prováděli kněží, kteří se již od mládí připravovali na dráhu svého povolání. Náboženská centra u nás byla Velim, Blažina.

Ø      Víra v posmrtný život ( 35s.)byla založena na silném základě věřících. Existovaly přísné zásady pohřbívání. Mohyly, popelnice.

Ø      Vývoj osidlování českých zemí

Čech, Moravy – tato místa se staly významnými centry v době bronzové. Vytvářela se zde vyspělá, bohatá společnost. Místa jako Polsko, Podunají byla hustě osídlena. V předešlém období tato místa zela prázdnotou. V místech, o kterých mluvíme se našly nápadné památky ( mohyly, popelnicová pole). Nápadné byly především pohřby náčelníků, neboť jejich hroby byly plné šperků a nástrojů i zbraní.

Utváření etnik ( 35 – 36)

V této době vznikají evropské jazyky, asijské jazyky (posléze indoevropské jazyky). Postupným štěpením a oddělováním od původního společného dnes neznámého indoevropského jazyky. Doba bronzová je dobou, kdy se začaly utvářet etnické skupiny. Vydělujeme je ze společného indoevropského základu ( Achájové, Dórové). Dále germánské kmeny ( sever Evropy). Slované, Baltové – východ Evropy. Jz Evropy a střed Evropy Keltové. Balkán Ilyrové.

 

Shrnutí:

1.      Popište společnost?

2.      Jaké bylo náboženství?

3.      Jak pohřbívali zemřelé?

4.      Jak se vytvářela etnika?

 

Zhodnocení cíle:

Je nutné, abychom věděli, jak se vytvořila Evropa a náš jazyk.

 

 

 

Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

4.      Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 

 

 

 Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2020 >>